Najważniejsze prawa osób niepełnosprawnych

W ostatnim czasie bardzo wiele się mówi o tolerancji w stosunku do osób niepełnosprawnych, które mają takie samo prawo jak osoby zdrowe do tego, by m.in. podejmować pracę zarobkową. Przede wszystkim, głównym problemem jest tu brak odpowiednio przystosowanych stanowisk pracy dla inwalidów. W związku z czym, pracodawcy, którzy decydują się na zatrudnianie niepełnosprawnych, są wspierani finansowo przez PEFRON. Przykładowo, mogą oni korzystać z dofinansowania do wynagrodzeń pracowniczych czy ze zwrotu części kosztów poniesionych na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Oczywiście, oprócz przywilejów pracodawca ma też obowiązki w stosunku do niepełnosprawnego pracownika. Przykładowo musi mu zapewnić dodatkową przerwę w wymiarze 15 minut, a także dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w ciągu roku kalendarzowego. Nie możemy pominąć tu urlopu na turnus rehabilitacyjny czy również płatnego zwolnienia z pracy na badania czy rehabilitację. Oprócz tego, niepełnosprawni kierowcy mogą także korzystać ze zwolnień w stosowaniu się do niektórych znaków drogowych. Mogą oni parkować na specjalnych miejscach parkingowych i w niektórych przypadkach są zwolnieni z zapinania pasów. Trzeba dodać, iż podstawą do korzystania z powyższych uprawnień jest legitymacja inwalidzka. Warto wspomnieć o tym, że aby ją otrzymać, należy wypełnić wniosek o jej wydanie, do którego należy dołączyć dokument potwierdzający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zdjęcie, a także kserokopię dowodu osobistego.

Poza tym, niepełnosprawnym przysługują jeszcze zniżki na bilety komunikacji miejskiej, PKS czy PKP.  Nie każdy wie o tym, że mają oni prawo też do ulg na samochód, jeżeli jest on wykorzystywany do przewozu na konieczne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Na uwagę zasługuje także ulga rehabilitacyjna oraz ulgi podatkowe na leki, z których korzysta coraz więcej niepełnosprawnych. Ponadto, inwalidzi oraz osoby, na których są utrzymaniu, mogą się starać o świadczenie mieszkaniowe, jednakże jest ono przyznawane wyłącznie osobom w trudnej sytuacji finansowej i lokalowej. Warto zaznaczyć, że osoby sprawujące opiekę nad inwalidami mogą się także ubiegać o zasiłek pielęgnacyjny, który jest wypłacany miesięcznie.

Na końcu jeszcze trzeba podkreślić, że wyróżniamy trzy stopnie niepełnosprawności, które są określone w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku.